Štampa
PDF

Veoma je važno otkriti karijes u ranoj fazi u cilju sprečavanja bola prilikom intervencije kod malih pacijenata.Tako pomažete da ljubaznost i nežnost osoblja ordinacije dođe do punog izražaja.Primenom najsavremenijih metoda i materijala zbrinjavamo karijesne lezije kako na mlečnim tako i na stalnim zubima.Većina intervencija se obavlja bez anestezije,a kada postoji minimalna mogućnost nanošenja bola
daje se anestezija uz obaveznu psihološku pripremu naših malih pacijenata.

 - jedna slika -

Intervencija nesme biti bolna.

Veoma su česte traumatske povrede mlečnih i stalnih zuba.Povrede se najčešće dešavaju kod nestašne i nemirne dece kod kojih je ponašanje nepredvidljivo.Nakon povrede kod koje dođe do gubitka dela zuba obavezno doneti deo koji nedostaje jer je vrlo često takav deo moguće vratiti na svoje mesto i mlečni zub može da nastavi svoju funkciju do određenog vremena. Hitnost je o ovakvim situacijama veoma važna.

- galerija slika -